Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

www.ihar.edu.pl

dataużytkownikopis
2017-03-22 11:05:18Wojciech BorawskiArtykułów o ID:(147, 114, 144, 112, 143, 124, 155, 154, 148) przeniesiono do archiwum
2017-03-22 11:05:07Wojciech BorawskiOpublikowano artykuły o ID:(158)
2017-03-22 11:05:07Wojciech BorawskiOpublikowano artykuły o ID:(135)
2017-03-22 11:04:27Wojciech BorawskiDodano wersje artykułu. Wersja: 9 Tytuł: Zakład Genetyki i Hodowli Roślin, Pracownia Żyta IHAR-PIB
2017-03-22 11:03:39Wojciech BorawskiDodano wersje artykułu. Wersja: 5 Tytuł: Zakład Genomiki Funkcjonalnej IHAR-PIB
2017-03-14 15:28:28Wojciech BorawskiOpublikowano artykuły o ID:(163)
2017-03-14 15:27:57Wojciech BorawskiDodano wersje artykułu. Wersja: 2 Tytuł: Konkurs na stanowisko astystenta w IHAR-PIB w Radzikowie, Oddział w Boninie
2017-03-14 09:42:20Wojciech BorawskiOpublikowano artykuły o ID:(165)
2017-03-14 09:42:10Wojciech BorawskiDodano artykuł o tytule: Dział Spraw Pracowniczych IHAR-PIB
2017-03-07 14:15:12Wojciech BorawskiOpublikowano artykuły o ID:(162)
2017-03-07 14:15:12Wojciech BorawskiOpublikowano artykuły o ID:(163)
2017-03-07 14:15:12Wojciech BorawskiOpublikowano artykuły o ID:(164)
2017-03-07 14:15:12Wojciech BorawskiOpublikowano artykuły o ID:(161)
2017-03-07 14:15:00Wojciech BorawskiDodano artykuł o tytule: Konkurs na stanowisko asystenta w IHAR-PIB w Radzikowie, Oddział Bonin
2017-03-07 14:13:43Wojciech BorawskiDodano artykuł o tytule: Konkurs na stanowisko astystenta w IHAR-PIB w Radzikowie, Oddział w Boninie
2017-03-07 14:13:01Wojciech BorawskiDodano artykuł o tytule: Konkurs na stanowisko astystenta w IHAR-PIB w Radzikowie
2017-03-07 14:12:17Wojciech BorawskiDodano artykuł o tytule: Konkurs na stanowisko astystenta w IHAR-PIB w Radzikowie
2017-03-06 10:23:37Wojciech BorawskiOpublikowano artykuły o ID:(159)
2017-03-06 10:23:25Wojciech BorawskiDodano wersje artykułu. Wersja: 2 Tytuł: Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych
2017-03-06 09:29:04Wojciech BorawskiOpublikowano artykuły o ID:(160)
2017-03-06 09:28:52Wojciech BorawskiDodano artykuł o tytule: Zakład Fitopatologii IHAR-PIB
2017-02-22 13:57:37Wojciech BorawskiOpublikowano artykuły o ID:(159)
2017-02-22 13:57:11Wojciech BorawskiDodano artykuł o tytule: Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych
2017-02-20 15:02:58Wojciech BorawskiOpublikowano artykuły o ID:(43)
2017-02-20 15:02:44Wojciech BorawskiDodano wersje artykułu. Wersja: 6 Tytuł: Rada Naukowa
2017-02-20 15:02:44Wojciech BorawskiDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=43

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-03-22 11:05:18, zmian dokonał(a): Wojciech Borawski

WCAG 2.0 (Level AA)