Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

www.ihar.edu.pl

dataużytkownikopis
2018-11-13 08:36:23Wojciech BorawskiOpublikowano artykuły o ID:(252)
2018-11-13 08:36:23Wojciech BorawskiOpublikowano artykuły o ID:(253)
2018-11-13 08:36:00Wojciech BorawskiDodano wersje artykułu. Wersja: 2 Tytuł: IHAR-PIB, Oddział Bonin, Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Biochemii
2018-11-13 08:35:31Wojciech BorawskiDodano wersje artykułu. Wersja: 4 Tytuł: IHAR-PIB, Oddział Bydgoszcz
2018-11-13 08:35:31Wojciech BorawskiDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=252
2018-11-09 14:00:38Wojciech BorawskiOpublikowano artykuły o ID:(252)
2018-11-09 14:00:38Wojciech BorawskiOpublikowano artykuły o ID:(253)
2018-11-09 14:00:28Wojciech BorawskiDodano artykuł o tytule: IHAR-PIB, Oddział Bonin, Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Biochemii
2018-11-09 13:46:17Wojciech BorawskiDodano wersje artykułu. Wersja: 3 Tytuł: IHAR-PIB, Oddział Bydgoszcz
2018-11-09 13:46:17Wojciech BorawskiDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=252
2018-11-09 13:33:53Wojciech BorawskiDodano wersje artykułu. Wersja: 2 Tytuł: IHAR-PIB, Oddział Bydgoszcz
2018-11-09 13:33:52Wojciech BorawskiDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=252
2018-11-05 13:29:24Wojciech BorawskiOpublikowano artykuły o ID:(32)
2018-11-05 13:29:03Wojciech BorawskiDodano wersje artykułu. Wersja: 25 Tytuł: Kierownicy komórek organizacyjnych
2018-10-31 14:28:35Wojciech BorawskiOpublikowano artykuły o ID:(252)
2018-10-31 14:28:25Wojciech BorawskiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=252
2018-10-31 14:28:24Wojciech BorawskiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=252
2018-10-31 14:28:15Wojciech BorawskiDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=252
2018-10-31 14:28:10Wojciech BorawskiDodano artykuł o tytule: IHAR-PIB, Oddział Bydgoszcz
2018-10-31 14:23:29Wojciech BorawskiDodano wersje artykułu. Wersja: 3 Tytuł: Zakład Genomiki Funkcjonalnej IHAR-PIB
2018-10-31 14:23:29Wojciech BorawskiDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=251
2018-10-31 13:54:39Krystyna ŻurekOpublikowano artykuły o ID:(249)
2018-10-31 13:50:09Krystyna ŻurekZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=249
2018-10-31 13:49:57Krystyna ŻurekZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=249
2018-10-31 13:48:35Krystyna ŻurekDodano wersje artykułu. Wersja: 5 Tytuł: Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie w latach 2018-2019
2018-10-31 13:48:35Krystyna ŻurekDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=249

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-11-13 08:36:23, zmian dokonał(a): Wojciech Borawski

WCAG 2.0 (Level AA)