Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

www.ihar.edu.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
CENTRUM BADAWCZE - IHAR RADZIKÓW12405
ODDZIAŁY I ZAMIEJSCOWE ZAKŁADY NAUKOWE12337
Kierownicy komórek organizacyjnych12091
IV Zakłady Doświadczalne7152
ZAKŁADY DOŚWIADCZALNE7037
I Centrala Radzików6826
II Oddziały6244
Struktura organizacyjna IHAR6151
III Zamiejscowe Zakłady i Pracownie Naukowe5609
Dyrekcja4817
Tekst jednolity Statutu3765
Przedmiot działalności i kompetencje3004
Wniosek o udostępnienie informacji nie zawartych w BIP2820
Rada Naukowa2564
Ustawy i uchwały2541
Finanse IHAR2306
Formularze1554
Podręcznik Użytkownika1387
OGŁOSZENIE...892
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2012599
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2013399
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta393
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy293
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za 2014 rok284
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy278
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy277
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy277
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy271
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawcz270
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta184
Zakład Fitopatologii IHAR-PIB171
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2015156
Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych152
7 Dostawa aparatury badawczej i laboratoryjnej dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin- Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie z podziałem na 5 pakietów126
Zapytanie ofertowe: na dostawę rozciewacza nawozów zawieszanego dla Zakładu Doświadczalnego Bartążek119
Przetarg nieograniczony, opublikowany w BZP w dniu 25 kwietnia 2017 roku, pod numerem 72909-2017 przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji roślin-Państwowy Instytut badawczy, Zakład Doświadczalny Bartążek, ul. Warmiński Las 46, 10-687 Olsztyn pn. Sukcesywna uzupełniająca dostawa środków ochrony roslin, sklejacza do rzepaku oraz środka do czyszczenia opryskiwaczy dla Zakładu Doświadczalnego Bartążek na sezon 201793
Dostawa Zintegrowanego systemu chromatografii wykluczania dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, Zakład Biochemii i Fizjologii Roślin88
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH88
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej31
Oświadzecznie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 201311
Oświadzecznie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 20169
Oświadzecznie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 20159

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-06-20 09:31:57, zmian dokonał(a): Wojciech Borawski

WCAG 2.0 (Level AA)