Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

www.ihar.edu.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
ODDZIAŁY I ZAMIEJSCOWE ZAKŁADY NAUKOWE12236
CENTRUM BADAWCZE - IHAR RADZIKÓW12217
Kierownicy komórek organizacyjnych11966
IV Zakłady Doświadczalne7058
ZAKŁADY DOŚWIADCZALNE6955
I Centrala Radzików6754
II Oddziały6183
Struktura organizacyjna IHAR6104
III Zamiejscowe Zakłady i Pracownie Naukowe5569
Dyrekcja4765
Tekst jednolity Statutu3726
Przedmiot działalności i kompetencje2982
Wniosek o udostępnienie informacji nie zawartych w BIP2808
Ustawy i uchwały2517
Rada Naukowa2506
Finanse IHAR2274
Formularze1542
Podręcznik Użytkownika1375
OGŁOSZENIE...883
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2012588
Zakład Biochemi i Fizjologii Roślin IHAR-PIB423
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2013384
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta364
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za 2014 rok269
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy259
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy246
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy245
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy243
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy240
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawcz233
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta156
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2015140
Usługa Przewozu Pracowników Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie134
Zakład Fitopatologii IHAR-PIB85
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH80
Przebudowa Budynku Laboratorium nr 1 w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin- Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie72
Dział Spraw Pracowniczych IHAR-PIB61
Samodzielna Pracownia Oceny Jakości Produktów Roślinnych IHAR-PIB44
Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa44
Sukcesywna dostawa środków ochrony roślin, nawozów dolistnych, sklejacza do rzepaku oraz środka do czyszczenia opryskiwaczy dla Zakładu Doświadczalnego Bartążek na sezon 201735
Zapytanie ofertowe: na dostawę rozciewacza nawozów zawieszanego dla Zakładu Doświadczalnego Bartążek29
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-04-28 15:19:29, zmian dokonał(a): Wojciech Borawski

WCAG 2.0 (Level AA)