Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

www.ihar.edu.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
CENTRUM BADAWCZE - IHAR RADZIKÓW12980
ODDZIAŁY I ZAMIEJSCOWE ZAKŁADY NAUKOWE12788
Kierownicy komórek organizacyjnych12678
III Zakłady Doświadczalne7478
ZAKŁADY DOŚWIADCZALNE7290
I Centrala Radzików7147
II Oddziały6511
Struktura organizacyjna IHAR6350
Dyrekcja5038
Tekst jednolity Statutu3862
Przedmiot działalności i kompetencje3078
Wniosek o udostępnienie informacji nie zawartych w BIP2879
Rada Naukowa2860
Ustawy i uchwały2616
Finanse IHAR2386
Formularze1590
Podręcznik Użytkownika1424
OGŁOSZENIE...931
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2012631
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta480
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2013427
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za 2014 rok323
Modernizacja centralnego ogrzewania w kompleksie szklarniowym (3 szklarnie) Oddziału IHAR-PIB Młochów, przy ul. Platanowej 19, w Młochowie.296
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta257
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2015187
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH129
Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie w latach 2017-201886
Oświadzecznie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 201577
Opinia i Errata Niezależnego Biegłego Rewidenta75
Oświadzecznie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 201369
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej69
Oświadzecznie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 201667
Oświadzecznie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 201462
Dostawa fabrycznie nowego wyciągu laboratoryjnego dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, Samodzielna Pracownia Oceny Jakosci Produktów Roślinnych.62
Dostawa fabrycznie nowego systemu do archiwizacji danych dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie42
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na remont nawierzchni dróg wewnętrznych w OB. KCRZG w Bydgoszczy (II etap)23
Prenumerata i dostawa prasy krajowej i zagranicznych czasopism naukowych oraz nośników elektronicznych dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin- Państwowego Instytutu Badawczego w radzikowie, na 2018 r. z podziałem na dwa pakiety.14
Prenumerata i dostawa prasy krajowej i zagranicznych czasopism naukowych oraz nośników elektronicznych dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin- Państwowego Instytutu Badawczego w radzikowie, na 2018 r. z podziałem na dwa pakiety7
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy5

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-12-13 08:43:16, zmian dokonał(a): Wojciech Borawski

WCAG 2.0 (Level AA)