Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

www.ihar.edu.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
ODDZIAŁY I ZAMIEJSCOWE ZAKŁADY NAUKOWE12167
CENTRUM BADAWCZE - IHAR RADZIKÓW12089
Kierownicy komórek organizacyjnych11846
IV Zakłady Doświadczalne7006
ZAKŁADY DOŚWIADCZALNE6912
I Centrala Radzików6693
II Oddziały6129
Struktura organizacyjna IHAR6060
III Zamiejscowe Zakłady i Pracownie Naukowe5532
Dyrekcja4726
Tekst jednolity Statutu3706
Przedmiot działalności i kompetencje2965
Wniosek o udostępnienie informacji nie zawartych w BIP2798
Ustawy i uchwały2503
Rada Naukowa2447
Finanse IHAR2262
Formularze1532
Podręcznik Użytkownika1365
OGŁOSZENIE...875
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2012577
Zakład Genetyki i Hodowli Roślin, Pracownia Żyta IHAR-PIB559
Zakład Biochemi i Fizjologii Roślin IHAR-PIB375
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2013372
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta353
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za 2014 rok260
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy235
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy226
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy225
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy222
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy222
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawcz215
Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych IHAR-PIB210
Prenumerata i dostawa Prasy Krajowej i Zagranicznych Czasopism Naukowych oraz nośników elektronicznych dla IHAR-PIB w Radzikowie na 2017 r z podziałem na dwa pakiety176
Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, Oddział w Poznaniu w latach 2016-2017175
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta141
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2015128
Usługa Przewozu Pracowników Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie76
Dostawa nawozów dla Zakładu Doświadczalnego w Bartążku na sezon Wiosna 201774
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH73
Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych69
Zakład Genomiki Funkcjonalnej IHAR-PIB65
Zakład Fitopatologii IHAR-PIB37
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-03-22 11:05:18, zmian dokonał(a): Wojciech Borawski

WCAG 2.0 (Level AA)