Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

www.ihar.edu.pl

Zakład Genomiki Funkcjonalnej IHAR-PIB

Zbieranie statystyk

zatrudni inżyniera

Data ogłoszenia 28 kwietnia 2017 r.
Termin składania ofert 31 maja 2017 r.
Link do strony www.ihar.edu.pl w zakładce praca, e-mail do zgłaszania ofert  a.orczyk@ihar.edu.pl
Kontakt prof. dr hab. Anna Nadolska-Orczyk, tel. 22 733 46 19

Samodzielna Pracownia Oceny Jakości Produktów Roślinnych IHAR-PIB

Zbieranie statystyk

zatrudni technika

Data ogłoszenia 03 kwietnia 2017 r.
Termin składania ofert 30 kwietnia 2017 r.
Link do strony www.ihar.edu.pl w zakładce praca, e-mail do zgłaszania ofert: d.boros@ihar.edu.pl
Kontakt prof. dr hab. Danuta Boros tel. 22 733 45 47

Dział Spraw Pracowniczych IHAR-PIB

Zbieranie statystyk

zatrudni: Specjalista ds. kadr

Data ogłoszenia 13 marca 2017 r.
Termin składania ofert 30 kwietnia 2017 r.
Link do strony www.ihar.edu.pl w zakładce praca, e-mail do zgłaszania ofert: m.kozłowska@ihar.edu.pl
Kontakt Kierownik Działu: Monika Kozłowska

Zakład Fitopatologii IHAR-PIB

Zbieranie statystyk

zatrudni inżyniera

Miejsce Pracy Radzików k/Błonia, woj. mazowieckie
Data ogłoszenia 02 marca 2017 r.
Termin składania ofert 30 kwietnia 2017 r.
Link do strony www.ihar.edu.pl w zakładce praca, e-mail do zgłaszania ofert: sekretariat@ihar.edu.pl
Kontakt Sekretariat Dyrektora, tel.: 22 725 45 36; 22 733 45 02

Zakład Biochemi i Fizjologii Roślin IHAR-PIB

Zbieranie statystyk

zatrudni: Inżyniera z możliwością uzyskania doktoratu

Data ogłoszenia 28 września 2016 r.
Termin składania ofert 30 kwietnia 2017 r.
Link do strony www.ihar.edu.pl w zakładce praca, e-mail do zgłaszania ofert p.bednarek@ihar.edu.pl
Kontakt dr hab. Piotr Bednarek, prof. nadzw. IHAR-PIB, tel. 22 733 45 33

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-04-28 15:19:29, zmian dokonał(a): Wojciech Borawski

WCAG 2.0 (Level AA)