Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

www.ihar.edu.pl

Dział Spraw Pracowniczych IHAR-PIB

Zbieranie statystyk

zatrudni: Specjalista ds. kadr

Data ogłoszenia 13 marca 2017 r.
Termin składania ofert 31 marca 2017 r.
Link do strony www.ihar.edu.pl w zakładce praca, e-mail do zgłaszania ofert: m.kozłowska@ihar.edu.pl
Kontakt Kierownik Działu: Monika Kozłowska

Zakład Fitopatologii IHAR-PIB

Zbieranie statystyk

zatrudni inżyniera

Miejsce Pracy Radzików k/Błonia, woj. mazowieckie
Data ogłoszenia 02 marca 2017 r.
Termin składania ofert 31 marca 2017 r.
Link do strony www.ihar.edu.pl w zakładce praca, e-mail do zgłaszania ofert: sekretariat@ihar.edu.pl
Kontakt Sekretariat Dyrektora, tel.: 22 725 45 36; 22 733 45 02

Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych

Zbieranie statystyk

zatrudni inżyniera (2 osoby)

Data ogłoszenia 22 lutego 2017 r.
Termin składania ofert 31 marca 2017 r.
Link do strony www.ihar.edu.pl w zakładce praca, e-mail do zgłaszania ofert: j.h.czembor@ihar.edu.pl
Kontakt prof. dr hab. Jerzy H. Czembor, tel.: 22 733 46 47

Zakład Genomiki Funkcjonalnej IHAR-PIB

Zbieranie statystyk

zatrudni inżyniera

Data ogłoszenia 20 luty 2017 r.
Termin składania ofert 31 marca 2017 r.
Link do strony www.ihar.edu.pl w zakładce praca, e-mail do zgłaszania ofert a.orczyk@ihar.edu.pl
Kontakt prof. dr hab. Anna Nadolska-Orczyk, tel. 22 733 46 19

Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych IHAR-PIB

Zbieranie statystyk

Pracownia Gromadzenia i Oceny Roślin

Data ogłoszenia 22 grudnia 2016 r.
Termin składania ofert 31 marca 2017 r.
Link do strony www.ihar.edu.pl w zakładce praca
Kontakt prof. dr hab. Jerzy H. Czembor, tel.: 22 733 46 52; e-mail: j.h.czembor@ihar.edu.pl

Zakład Biochemi i Fizjologii Roślin IHAR-PIB

Zbieranie statystyk

zatrudni: Inżyniera z możliwością uzyskania doktoratu

Data ogłoszenia 28 września 2016 r.
Termin składania ofert 31 marca 2017 r.
Link do strony www.ihar.edu.pl w zakładce praca, e-mail do zgłaszania ofert p.bednarek@ihar.edu.pl
Kontakt dr hab. Piotr Bednarek, prof. nadzw. IHAR-PIB, tel. 22 733 45 33

Zakład Genetyki i Hodowli Roślin, Pracownia Żyta IHAR-PIB

Zbieranie statystyk

zatrudni na stanowisko inżyniera

Data ogłoszenia 21 lipca 2016 r.
Termin składania ofert 14 kwietnia 2017 r.
Link do strony www.ihar.edu.pl w zakładce praca, e-mail do zgłaszania ofert i.kolasinska@ihar.edu.pl
Kontakt dr hab. Irena Kolasińska prof. nadzw. IHAR_PIB, tel. 22 733 45 59

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-03-22 11:05:18, zmian dokonał(a): Wojciech Borawski

WCAG 2.0 (Level AA)