Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

www.ihar.edu.pl

Dział Spraw Pracowniczych IHAR-PIB

Zbieranie statystyk

zatrudni na stanowisko: Specjalista ds. kadr

Data ogłoszenia 12 września 2018 r.
Termin składania ofert 30 września 2018 r.
Kontakt

Monika Kozłowska, e-mail: m.kozlowska@ihar.edu.pl

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w IHAR-PIB

Zbieranie statystyk

Zakład Biochemii i Fizjologii Roślin

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA W INSTYTUCIE HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN, PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM W RADZIKOWIE (Zakład Biochemii i Fizjologii Roślin)

Data ogłoszenia konkursu: 17 września 2018 r.
Przesyłanie zgłoszeń do dnia: 1 października 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w IHAR-PIB

Zbieranie statystyk

Zakład Fitopatologii

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA W INSTYTUCIE HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN, PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM W RADZIKOWIE (Zakład Fitopatologii)

Data ogłoszenia konkursu: 17 września 2018 r.
Przesyłanie zgłoszeń do dnia: 1 października 2018 r.

IHAR-PIB, Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych

Zbieranie statystyk

Zatrudni na stanowisko: Inżyniera

Data ogłoszenia 27 sierpnia 2018 r.
Termin składania ofert 27 września 2018 r.
Kontakt dr Wiesław Podyma, tel. 22 729 96 86, e-mail: w.podyma@ihar.edu.pl

IHAR-PIB, Zakład Genetyki i Hodowli Roślin, Pracownia Żyta

Zbieranie statystyk

zatrudni na stanowisko: inżynier

Data ogłoszenia 08 sierpnia 2018 r.
Termin składania ofert 10 października 2018 r.
Kontakt dr hab. Irena Kolasińska, Pracownia Żyta, IHAR-PIB w Radzikowie, 05-870 Błonie; tel. 22 733 45 59; e-mail: i.kolasinska@ihar.edu.pl

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-21 12:20:39, zmian dokonał(a): Wojciech Borawski

WCAG 2.0 (Level AA)