Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

www.ihar.edu.pl

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w IHAR-PIB

Zbieranie statystyk

Zakład Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA W INSTYTUCIE HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN, PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM W RADZIKOWIE (Zakład Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin)

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w IHAR-PIB

Zbieranie statystyk

IHAR-PIB Oddział w Poznaniu

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA W INSTYTUCIE HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN, PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM W RADZIKOWIE (Oddział w Poznaniu)

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w IHAR-PIB

Zbieranie statystyk

Zakład Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin

KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA W INSTYTUCIE HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN, PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM W RADZIKOWIE (Zakład Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin)

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Zbieranie statystyk

zatrudni na stanowisko: Administrator Systemu Sieci Komputerowej

Data ogłoszenia 11 grudnia 2017 r.
Termin składania ofert 12 stycznia 2018 r.
Kontakt Sekretariat Dyrektora, tel. (22) 725 45 36; 733 45 02; e-mail: sekretariat@ihar.edu.pl

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-02-23 11:43:47, zmian dokonał(a): Wojciech Borawski

WCAG 2.0 (Level AA)