Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

www.ihar.edu.pl

Usługa Przewozu Pracowników Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie

Zbieranie statystyk

(ważny od 31.01.2017-08.02.2017)

Dostawa nawozów dla Zakładu Doświadczalnego w Bartążku na sezon Wiosna 2017

Zbieranie statystyk

(ważny od 17.01.2017-26.01.2017r.)

Prenumerata i dostawa Prasy Krajowej i Zagranicznych Czasopism Naukowych oraz nośników elektronicznych dla IHAR-PIB w Radzikowie na 2017 r z podziałem na dwa pakiety

Zbieranie statystyk

(ważny od 30.11.2016 r- 09.12.2016 r.)

Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, Oddział w Poznaniu w latach 2016-2017

Zbieranie statystyk

(wazny od dnia 28.11.2016-08.12.2016 r.)


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-03-22 11:05:18, zmian dokonał(a): Wojciech Borawski

WCAG 2.0 (Level AA)