Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

www.ihar.edu.pl

Przetarg nieograniczony, opublikowany w BZP w dniu 25 kwietnia 2017 roku, pod numerem 72909-2017 przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji roślin-Państwowy Instytut badawczy, Zakład Doświadczalny Bartążek, ul. Warmiński Las 46, 10-687 Olsztyn pn. Sukcesywna uzupełniająca dostawa środków ochrony roslin, sklejacza do rzepaku oraz środka do czyszczenia opryskiwaczy dla Zakładu Doświadczalnego Bartążek na sezon 2017

Zbieranie statystyk

(wazny od 25 kwietnia 2017 r. do 05 maja 2017 r.)

Dostawa Zintegrowanego systemu chromatografii wykluczania dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, Zakład Biochemii i Fizjologii Roślin

Zbieranie statystyk

(ważny od 18.04.2017-22.05.2017)

Zapytanie ofertowe: na dostawę rozciewacza nawozów zawieszanego dla Zakładu Doświadczalnego Bartążek

Zbieranie statystyk

(ważny do dnia 12.04.2017 r.)

Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa

Zbieranie statystyk

(ważny od 22.03.2017-07.04.2017).

Sukcesywna dostawa środków ochrony roślin, nawozów dolistnych, sklejacza do rzepaku oraz środka do czyszczenia opryskiwaczy dla Zakładu Doświadczalnego Bartążek na sezon 2017

Zbieranie statystyk

(wazny od 16 marca 2017 r do 28 marca 2017 r).

Usługa Przewozu Pracowników Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie

Zbieranie statystyk

(ważny od 31.01.2017-08.02.2017)


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-04-28 15:19:29, zmian dokonał(a): Wojciech Borawski

WCAG 2.0 (Level AA)