Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

www.ihar.edu.pl

Zarządzenie nr 12/D/2018 Dyrektora IHAR-PIB

Zbieranie statystyk

z dnia 27.09.2018 r.

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 05-870 Błonie, ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej składającej się z działek oznaczonych:

1.      Numerem ewidencyjnym 829/29 o pow. 0,0900 ha położonej w miejscowości Brzezie, gmina Kłaj, powiat wielicki, województwo małopolskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KR 2I/00020369/5 w Sądzie Rejonowym w Wieliczce. Stan władania – użytkowanie wieczyste do 11.03.2090 r.

CENA WYWOŁAWCZA wynosi 47 000,00 PLN (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych) wadium wynosi 4 700,00 PLN (słownie: cztery tysiące siedemset złotych)

2.      Numerem ewidencyjnym 829/30 o pow. 0,1381 ha położonej w miejscowości Brzezie, gmina Kłaj, powiat wielicki, województwo małopolskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KR 2I/00020369/5 w Sądzie Rejonowym w Wieliczce. Stan władania – użytkowanie wieczyste do 11.03.2090 r.

CENA WYWOŁAWCZA wynosi 115 000,00 PLN (słownie: sto piętnaście tysięcy złotych) wadium wynosi 15 500,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy pięćset złotych)

CENA WYWOŁAWCZA łącznie wynosi 162 000,00 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) wadium wynosi 16 200,00 PLN (słownie” szesnaście tysięcy dwieście złotych).

Instytut jest użytkownikiem wieczystym gruntu działek oznaczonych nr ew. 829/29 o pow. 0,0900 ha i 829/30 o pow. 0,1381 ha, położonych w miejscowości Brzezie, gmina Kłaj, powiat wielicki, województwo małopolskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KR 2I/00020369/5 w Sądzie Rejonowym w Wieliczce. Stan władania – użytkowanie wieczyste do 11.03.2090 r.

Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT.

Zarządzenie nr 11/D/2018 Dyrektora IHAR-PIB

Zbieranie statystyk

z dnia 27.09.2018 r.

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 05-870 Błonie, ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 550/12 o pow. 0,0832 ha położonej w miejscowości Targowisko, gmina Kłaj, powiat wielicki, województwo małopolskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KR 2I/00023111/3 w Sądzie Rejonowym w Wieliczce. Stan władania - użytkowanie wieczyste do 26.07.2096 r.

CENA WYWOŁAWCZA wynosi 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych) wadium wynosi 1 500,00 PLN (słownie jeden tysiąc pięćset złotych)

Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-10 11:56:46, zmian dokonał(a): Wojciech Borawski

WCAG 2.0 (Level AA)